Belong To You

闲来无聊做了辰乐宝宝和梦条的两张壁纸,孩子们都太好看了🙈🙈🙈
MV一如既往的可爱【色调好喜欢啊,这段时间超喜欢这种的】,为我们条打call🙋🙋🙋
Last,我条大发

Little Alice
真的太喜欢爱丽丝了,随手做了两张图,小爱丽丝真的太萌了🙊🙊🙊
                         
                                    ——【恐怕是的,你疯了、傻了、神经不正常了,但我告诉你一个秘密,所有最棒的人都是这样的】